• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Innsending av jordleieavtaler

Informasjon

Jordleiekontrakter

Nord-Odal kommune har ingen mal for jordleieavtaler. Det finnes ulike maler på nett som kan benyttes for selve jordleieavtalen.

 

Krav til jordleieavtalen

Dette er jordlovens krav til jordleieavtalen, for at driveplikta skal anses oppfylt:

  • Leieavtalen skal være på  minst 10 år om gangen
  • Eier skal ikke ha mulighet til å si opp avtalen.
  • Avtalen må føre til driftsmessig gode løsninger og være skriftlig.
  • Avtaler som fører til driftsmessig uheldige løsninger, kan følges opp som brudd på driveplikten.
  • Eieren må sende kopi av avtalen til kommunen.

Hvis leieavtalen er på mer enn 10 år må eier søke om deling og leier søke om konsesjon. Det er derfor som regel mest hensiktsmessig å inngå leieavtaler på nøyaktig 10 år.

Hvis eier og leier ønsker å inngå leieavtaler som er kortere enn 10 år må man søke om fritak fra drivepliktens krav om 10 års leietid. Søknaden sendes til kommunen.  

 

Driveplikt

Jordlovens § 8 fastslår at man har driveplikt på jordbruksareal:
«Jordbruksareal skal drivast. Driveplikta gjeld for heile eigartida. Ny eigar må innan eitt år ta stilling til om han eller ho vil drive eigedomen sjølv eller leige bort jordbruksarealet etter føresegnene i andre ledd.

 

Driveplikta kan oppfyllast ved at arealet vert leigd bort. Finn departementet at jordbruksarealet ikkje vert drive, kan eigaren påleggjast å leiga jorda bort for ei tid av inntil 10 år, eller at jorda skal plantast til med skog, eller tiltak av omsyn til kulturlandskapet.»

Fritak fra driveplikt

Det kan søkes om fritak fra driveplikten. Søknaden skal sende kommunen. Ved avgjørelsen av en fritakssøknad skal det legges vekt på hvor viktik det er å holde jordarealet i hevd, størreslen på arealet, avkastningsevnen og om det er bruk for jourdbruksarealet som tilleggsjord i området. Det skal legges vekt på søkers livssituasjon.


Velg neste steg for å starte innsendingen


 

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen
  2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
  3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader