• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Søknad om skjenkebevilling

Informasjon

Informasjon


Skjenkebevilling for alkoholholdig drikk:

Gruppe 1 (drikk som inneholder over 2,5 og høyst 4,7 volumprosent alkohol)
Gruppe 2 (drikk som inneholder over 4,7 og mindre enn 22 volumprosent alkohol)
Gruppe 3 (drikk som inneholder fra og med 22 til og med 60 volumprosent alkohol)


Med skjenking forstås salg for drikking på stedet. Som skjenking regnes det også når bevillingshaver vet om at det drikkes i deler av hans hus som han har rådighet over, eller på andre steder i hans besittelse, eller på husets nærmeste omgivelser, jf alkoholloven § 1-4 2. ledd


Følgende krav stilles til søker:

Bevillingshaver og personer som har vesentlig innflytelse på virksomheten, må ha utvist uklanderlig vandel i forhold til alkohollovgivningen og bestemmelser i annen lovgivning som har sammenheng med alkohollovens formål, samt skatte- og avgifts- og regnskapslovgivningen, jf alkoholloven § 1-7b

For hver bevilling skal det utpekes en styrer med stedfortreder som må godkjennes av bevillingsmyndigheten. Det kan gjøres unntak fra kravet om stedfortreder når det vil virke urimelig bl.a. av hensyn til skjenkestedets størrelse, jf alkoholloven § 1-7c 1. ledd

Styrer og stedfortreder må være over 20 år og ha dokumentert kunnskap om alkoholloven og bestemmelser gitt i medhold av den, jf alkoholloven § 1-7c 3. ledd (bestått kunnskapsprøven)

Styrer og stedfortreder må ha utvist uklanderlig vandel i forhold til alkohollovgivningen og bestemmelser i annen lovgivning som har sammenheng med alkohollovens formål, jf § 1-7c 4. ledd


Alkoholpolitiske retningslinjer for Nord-Odal kommune 01.07.2016 til 30.09.2020

Lov om omsetning av alkoholholdig drikk (alkoholloven)

Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk (alkoholforskriften)

Håndbok i alkoholloven m.v.

Kunnskapsprøven for skjenkebevillingFølgende vedlegg må legges ved søknaden:

1. Firmaattester for alle selskaper som er involvert i driften

2. Utskrift av Foretaksregisterets rolleoversikt for fysiske personer som eier mer enn en 3-del av foretaket

3. Utskrift av Foretaksregisterets rolleoversikt for foretakets daglige leder

4. Skatteattest for driftsselskapet

5. Leiekontrakt eller annet dokument som bekrefter at søker disponerer lokalet til det bruk som det søkes om

6. Brukstillatelse/ferdigattest

7. Tegning/plan for skjenkestedet

8. Vitnemål som bekrefter at styrer og stedfortreder har bestått kunnskapsprøve om alkoholloven

9. Ansettelsesbevis/dokumentasjon som viser styrers og stedfortreders tilknytning til stedetVed søknad om uteservering skal det i tillegg legges ved:

1. Tegning/plan for uteservering, med grunneiers godkjenning påtegnet

2. Godkjenning av uteserveringen fra vegmyndighet ved bruk av offentlig veg/fortau

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen
  2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
  3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader