• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Søknad om serveringsbevilling

Informasjon

Informasjon

Følgende krav stilles til søker om serveringsbevilling:

Serveringsstedet skal ha en daglig leder som har det reelle ansvaret for den daglige drift av serveringsstedet, jf serveringsloven § 4

Daglig leder må ha avlagt etablererprøven, jf serveringsloven § 5

Bevillingshaver, daglig leder og personer som har vesentlig innflytelse på virksomheten, må ha utvist uklanderlig vandel i forhold til straffelovgivningen, skatte- og avgiftslovgivningen, regnskapslovgivningen, lov om forbud mot diskriminering på grunnlag av etnisitet, religion mv. jf serveringsloven § 6


Lov om serveringsvirksomhet (serveringsloven)

Etablererprøven for serveringsvirksomhet 
Informasjon om avlegging av etablererprøve finner du her.


Følgende vedlegg skal følge søknaden:

1. Firmaattest for alle firma som er involvert i driften

2. Utskrift av Foretaksregisterets rolleoversikt for fysiske personer som eier mer enn en 3-del av foretaket

3. Utskrift av Foretaksregisterets rolleoversikt for foretakets daglige leder

4. Skatteattest for søker/eier og andre med vesentlig tilknytning til driften. Skjema RF-1244 fra Skattedirektoratet

5. Tegning av serveringsstedet inne og ute

6. Dokumentasjon av daglig leders ansettelse ved serveringsstedet

7. Vitnemål som bekrefter godkjent etablererprøve for daglig leder

8. Godkjenning fra branntilsynet

9. Kopi av melding til Mattilsynet

10. Leiekontrakt eller annet dokument som bekrefter at søker disponerer lokalet til det bruk som det søkes om

11. Ved overtagelse av virksomheten, oppgi tidligere eier

 

NB: Saksbehandlingen starter når fullstendig søknad med alle nødvendige vedlegg er mottatt.

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen
  2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
  3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader