• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Søknad om helse- og omsorgstjenester

Opplysninger til søker

Opplysninger som blir gitt i skjema behandles fortrolig.

Du kan be tildelingskontoret om hjelp om noe er uklart. Telefon 47467101. Telefontid hverdager kl 11 til 14:30.

Husk at du aldri skal logge på med andres Bank-ID selv om det er for å hjelpe. Du logger på som deg selv, men kan sende inn skjema som pårørende, hjelper eller verge.

Tjenestene Hjemmehjelp/praktisk bistand (Husstandens samlede inntekt legges til grunn for beregningen), korttidsopphold og langtidsopphold må søker betale for, og det beregnes vederlag. Vederlagene er forskriftsregulert, og det beregnes etter inntekt for tjenestene praktisk bistand/hjemmehjelp og langtidsopphold i sykehjem. Korttidsopphold har faste priser.

Alle har rett til å få vite hvilke opplysninger som er lagret om seg og hvem som har eller ha hatt tilgang til disse. Du kan kreve at opplysningene blir rettet dersom de inneholder feil. Henvend deg til postmottak@nord-odal.kommune eller servicekontoret telefon 62978100 dersom du ønsker innsyn i, retting eller sletting av opplysninger. Dersom dette gjelder opplysninger på en lokal avdeling kan du også kontakte leder der. Det er regelverk som kan hindre at det du ønsker ikke kan gjennomføres. Blir ikke opplysningene rettet eller slettet, kan du be om at din kommentar blir registrert sammen med opplysningene.

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen
  2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
  3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader